The English Language & Culture Institute

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Chi phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Intensive & Semi-Intensive English Program

 • Thành phần Giới tính Sinh viên

  Nam và Nữ

 • Liên kết Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Có Lựa chọn Tuyển sinh Có Điều kiện

  Không

 • Môi tr˝ờng

  Small/College town

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  CEA

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng với gia đình người bản xứ, Căn chung cư

 • Mạng Xã hội
The English Language & Culture Institute


300 N. Stadium Dr.
Monmouth OR 97361
P: 503-838-0157

6500 Pacific Blvd. SW
Albany OR 97321
P: 541-918-8800
CEA
Để biết thêm chi tiết: The English Language & Culture Institute